Новини


Защо колоезденето е добро за нас?
Дата: 10.12.2017г.
Източник: "Цар Симеон 1898"

Сигурни сме, че знаете какви са огромните ползи на това да се движиш с велосипед вместо с автомобил, но все пак може да си ги припомните със следващото видео, което е направено по проекта mobile2020.

То е заснето в „столицата на колоезденето в Германия“ Мюнстер и ни показва защо всъщност е много по-добре да се придвижваме с велосипед.

Повече за проекта mobile 2020:

Използването на велосипед всеки ден, за придвижване до работа или за пазаруване е често срещано в много градове в Германия, Холандия, или други западноевропейски страни. В Централна и Източна Европа велосипедите все още се считат за добро средство за отдих през уикенда, но не се смятат за ежедневно средство за транспорт.

От 90-те години насам приоритет на транспортната политика е подобряването на условията за автомобилния трафик. Липсата на инфраструктура с отделни и достатъчно на брой алеи за велосипеди, както и услуги за тях, карат хората да предпочитат да използват автомобил за приджижване до работата.

Посредством проекта mobile2020 искаме да стимулираме преосмисляне на процесите на планиране на транспортната инфраструктура в малките и средно големи градове в 11 страни в Централна и Източна Европа. Целта ни е да предоставим подходящи добри практики от страни като Германия, Холандия, Италия, Швеция, Дания и др. и да приложим тези практики в страните, в които проекта ще се изпълнява.

Проектът mobile2020

• ще създаде национални работни групи от специалисти по велосипедни въпроси за поддържане на дискусията на високо ниво и работа в посока постигане на дългосрочни цели;

• систематично ще информира малките и големите градове в Централна и Източна Европа какво могат да направят, за да се увеличи делът на колоезденето в бъдеще;

• ще предостави възможност на общинските проектанти и отговорниците за взимане на решения да направят правилните инвестиции, да подобрят процедурите за тяхното планиране и така да се инициира промяна в поведението на гражданите относно тяхната мобилност в градска среда;

• ще проведе редица работни срещи, семинари и обучителни посещения, с цел обмяна на добри практики, знания и идеи, които ще подобрят условията за колоездене в Централна и Източна Европа в бъдеще;

• ще организира редица обществени прояви и състезания, където общините-участници ще могат да демонстрират своите постижения в областта на велосипедизма, и към които всеки ентусиаст-велосипедист ще може да се присъедини.