Новини


Най-после светлина: Правителството отпуска 5 628 000 лв. за довършването на спортната зала на Колодрума
Дата: 3.9.2014г.
Източник: Plovdiv24.bg

За разлика от предишното правителство сегашното, изглежда, ще намери пари за Пловдив. Така многофункционалната спортна зала, която ПКД "Цар Симеон 1898" започна да строи е държавата довършва, изглежда ще бъде завършена в близките месеци, пише Plovdiv24.bg.
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община Пловдив за 2014 година, публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации:
С проекта на Постановление се предвижда да се предостави от централния бюджет допълнителен трансфер в размер 5 628 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2014 г. за финансиране на обект "Спортен комплекс", изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. "Тракия", гр. Пловдив.
Съгласно разпоредбата на чл. 1 на ПМС № 31/08.02.2013 г., по бюджета на община Пловдив е одобрена целева субсидия за капиталови разходи в размер до 24.0 млн. лв. за извършване на довършителни работи на обект "Спортен комплекс", изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. "Тракия", гр. Пловдив. В изпълнение на чл. 3, т. 1 от постановлението, след влизането му в сила, през 2013 г. на общината са предоставени 12 млн. лв. за обекта.
Останалата част от одобрената сума в размер до 12.0 млн. лв., съгласно чл. 3, т. 2 от постановлението, се предоставя поетапно на базата на предоставени от община Пловдив документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта.
С писма от кмета на община Пловдив е постъпило искане за допълнителни средства в размер на останалите 12.0 млн. лв. за финансиране на обекта, като са приложени копия от документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта в размер на 5 628 032 лв.
В писмата се посочва, че Спортният комплекс е един от основните приоритети за развитие на спорта в града и изграждането и функционирането му би допринесло за организиране и провеждане на редица международни спортни и културни събития. Завършването на обекта до края на 2014 г. дава шанс на Пловдив за домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г.
Изграждането на комплекса е проект с изключителна обществена и социална значимост и осигуряването на целеви средства от централния бюджет ще даде възможност за своевременното финансиране на проекта и реализирането на тази важна инвестиция.
В съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., допълнителните средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г, обобщава plovdiv24.bg.